Witamy w Wery-Car – wypożyczalni aut w Gdańsku.

Adres

ul. Marynarki polskiej 76
80-527 Gdańsk

Godziny otwarcia

Czynne 24h/7
 

Adres e-mail

wery-car@wp.pl
 

Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązku ustawowego i dbałością o komfort i bezpieczeństwo naszych klientów przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.wery-car.pl

• Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych na tej stronie jest WERY-CAR z siedzibą w Gdańsku 80-527, ul. Marynarki Polskiej 76, NIP: 957-098-31-22, REGON: 364403500.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej i dla zwiększenia ich bezpieczeństwa posiadamy certyfikat SSL zapewniający poufność transmisji danych przesyłanych przez internet.

Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych.

Za „Dane osobowe” uważa się wszelkie informacje za pomocą których możecie Państwo przy niewielkim nakładzie kosztów, czasu i działań zostać zidentyfikowani. Zwracamy się do „Państwa” jako do każdego indywidualnego użytkownika naszej strony internetowej.

• Aktualizacja

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Prosimy regularnie śledzić naszą politykę prywatności.

• Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe gdy, będąc na naszej stronie internetowej, korzystają Państwo z formularza kontaktowego. Zbieramy również automatycznie informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano w sekcji zatytułowanej „Ciasteczka (Cookies), Google AdWords Google Analytics„ poniżej.

• Jakie dane osobowe zbieramy od Państwa?

Dane osobowe, jakie możemy zbierać od Państwa, to:
– imię i nazwisko,
– adres pocztowy,
– numer telefonu,
– adres poczty elektronicznej,
– numer dowodu osobistego,
– nr prawa jazdy.

• Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, które wskazano powyżej, wykorzystujemy je w następujących celach:
– przygotowania i wykonania zawartej z Państwem umowy,(art. 6 ust 1 lit B RODO),
– umożliwienia kontaktu a w szczególności Państwa zapytań, zgłoszeń uwag i problemów.

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu:
– realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych),
– zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem,
– dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe,
– wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych.
Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musicie Państwo wyrażać zgody.

• Dodatkowo, za państwa dobrowolną zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:

– administrowania stroną internetową,
– zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www, przy korzystaniu z narzędzi takich jak Google AdWords Google Analytics.
Powyższe dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, którą można wycofać w dowolnym momencie.

• W związku z tym Państwa dane mogą być przekazane:

wyłącznie w celu wykonywania umowy dla Państwa – naszym zaufanym partnerom, firmom działającym na nasze zlecenie, dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, z którymi zawarto stosowne umowy dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych,
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania w tym urzędom państwowym, organom ścigania, sądom w razie żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Pozyskiwanie danych zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzonych danych ze stron www, przy korzystaniu z narzędzi takich jak Google AdWords Google Analytics opisano w sekcji zatytułowanej „Ciasteczka (Cookies), Google AdWords Google Analytics„ poniżej.

• Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

• Państwa dane mogą być otrzymane:

– bezpośrednio od Państwa,
– od Państwa pracodawcy, pracownika, współpracownika lub innej osoby z którą Państwo współpracujecie, bądź którą dobrowolnie upoważniliście – do przekazania nam danych osobowych w celu ewentualnej realizacji umowy, wstępnego zapoznania się z ofertą, uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych przez nas usług.

• Poufność przekazywanych do nas danych osobowych

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

• Zakres geograficzny w obrębie którego mogą być przekazywane Państwa dane osobowe

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym ogólnie dostępnym, posługiwanie się nim dla celu realizacji umowy co jest związane z przekazaniem i przetwarzania danych osobowych stron umowy – z konieczności wiąże się z zapewnieniem jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych (jak w przypadku przepisów prawnych obowiązujących wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Zapewnimy ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności wszędzie tam, gdzie dane te są przez nas przetwarzane. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Nie przechowujemy danych na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Po przekierowaniu na stronę Facebooka (przeniesienie za państwa dobrowolna zgodą) zakres geograficzny przetwarzania zmienia się jak poniżej.

• Korzystanie z odnośnika do portalu społecznościowego Facebooka

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji Facebook. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych Facebooka, a w związku z tym zakres geograficzny, merytoryczny oraz poziom ochrony przetwarzania danych osobowych odpowiada wówczas: polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Wyrażenie zgody na korzystanie z facebooka jest dobrowolne jednakże konieczne aby móc z niego korzystać.

• Ciasteczka (Cookies), Google AdWords Google Analytics

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski. „Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

„Ciasteczkami” posługujemy się z kilku powodów. Przykładowo, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych użytkowników, co pozwala zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych. Poniżej przedstawiamy rodzaje plików „ciasteczek” używanych na niniejszej stronie internetowej, i cele jakim służą:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nad- użyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

Korzystamy z narzędzi analitycznych tzn: dane są profilowane przez Google AdWords, Google Ana- lytics, które zbierają informacje na temat państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wy- świetlacie, czas, jaki spędzacie na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są np. pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. O Google AdWords dowiecie się na stronie https://www.google.pl/adwords/

Korzystając z opisanych narzędzi nie gromadzi się plików cookies danych osobowych Użyt- kowników (tj. imię, nazwisko, adres), a jedynie historię przeglądania, a co za tym idzie – Użyt- kownik pozostaje anonimowy.

W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możecie państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na zbieranie takich da- nych, czy nie.

• Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe. Mimo to, jeśli życzą sobie Państwo wyłączenia lub usunięcia „ciasteczek”, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Każda przeglądarka lub urządzenie obsługuje „ciasteczka” w odmienny sposób, zatem muszą Państwo zajrzeć do odpowiedniej dokumentacji „Pomocy”.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptują czy też odrzucają Państwo pliki „ciasteczek”. Mogą Państwo także ustawiać lub zmieniać ustawienia Państwa przeglądarki internetowej tak, aby akceptować lub odrzucać pliki „ciasteczek”. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej.

Jeśli zechcą Państwo uzyskać dalsze informacje na temat „ciasteczek” i przysługującego Państwu prawa do kontroli ich stosowania, prosimy o odwiedzenie strony pod adresem http://www.youronlinechoices.com.

• Czy przetwarzamy państwa (Twoje) dane automatycznie?

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane. Naszym celem profilowania jest dostarczenie państwu odpowiednio dopasowanych treści ofert i mar- ketingu. Automatyczne przetwarzanie nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, nie wywołuje skut- ków prawnych, nie ma wpływu na automatycznie podejmowane decyzje.

• Dobrowolność podania danych przez klienta

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i obowiązków prawnych. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

• Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
– usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wycofania udzielonej zgody.

Dodatkowa przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu do przetwarzania danych, skargi, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo napisać do nas na poniższy adres WERY-CAR WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH, ul. Marynarki Polskiej 76, 80-527 Gdańsk (zaznaczając, że korespondencja ma być skierowana do wiadomości Marcina Werischak.)